U bent hier: Wedstrijdreglement

Reglement fotowedstrijd Hengel Expo 2019

Artikel 1: Opzet van de wedstrijd

Kortrijk Xpo CVBA, verder vermeld als ‘de organisator’, organiseert een fotowedstrijd voor beloftevolle fotografen in het kader van haar organisatie, Hengel Expo.

Artikel 2: Verloop van de wedstrijd in 2019

Om mee te doen aan de wedstrijd volstaat het om één foto op te sturen naar hengelexpo@kortrijkxpo.com voor 1 september 2019 om 17.00u, passend in één van deze 3 thema’s : vangst – natuur – streetfishing. Elke deelnemer mag maximum 1 foto opsturen. In de deelname-e-mail moeten volgende gegevens vermeld worden: naam en voornaam, plaats van opname van het ingestuurde beeld, het thema, een beknopte uitleg bij de foto en telefoonnummer van de deelnemer.

Technische vereisten van de inzending:

De foto moet rechtstreeks als bijlage worden toegevoegd aan de e-mail. De foto moet een minimale afmeting hebben aan één zijde van 1000 pixels en een maximale bestandsgrootte van 5 megabyte. De verhouding en beeldoriëntatie van de afbeelding zijn vrij in te vullen door de deelnemer, evenals het kleurgebruik en andere creatieve invullingen.

De jury, bestaande uit Dhr. O. Davies, Dhr. W. Kwinten, Dhr. W. Vervaet en Dhr. G. Vanhooren, zal dan alle ingezamelde foto’s grondig analyseren en er de beste foto uithalen uit elke categorie. De 3 winnaars zullen dan elk 5 uitvergrote foto’s aanleveren die tentoon gesteld worden tijdens Hengel Expo op 9 en 10 november 2019 en uitgeroepen worden tot categoriewinnaar. Uit deze 3 categoriewinnaars zal op Hengel Expo 2019 vervolgens een algemeen winnaar gekozen worden. Deze wordt bekend gemaakt op 10 november 2019, 14u op beurs Hengel Expo 2019 te Kortrijk.

Artikel 3: Duur van de wedstrijd en aankondiging van winnaars

Een foto inzenden kan tot en met 1 september, 17.00 via hengelexpo@kortrijkxpo.com. 

In de week van 9 september 2019 wordt de uitslag bekend gemaakt. De 3 categoriewinnaars maken we persoonlijk bekend via e-mail en via de Facebookpagina van Hengel Expo. Op Hengel expo 2019, van 9 tot 10 november 2019 zal de jury vervolgens een algemeen winnaar aanduiden.

De beslissing en/of het verslag van de jury is op geen enkel moment opvraagbaar of betwistbaar door deelnemers of externe partijen.

Artikel 4: Prijzen

De 3 categoriewinnaars mogen hun foto’s tentoonstellen op Hengel Expo 2019 en krijgen daarnaast elk een duoticket, geldig voor toegang tot de beurs op beide dagen in 2019. De afdruk van de foto’s wordt voor rekening genomen door de organisator. De orgnaisator behoudt ook het eigendom van de fysieke afdrukken ten allen tijde.

De jury zal tijdens de beurs één algemeen winnaar aanduiden. Op 10 november, om 14.00u zal de winnaar bekend gemaakt worden op de stand van Monkey Climber. De winnaar met de winnende foto zal zijn foto gepubliceerd zien op een dubbele pagina in het magazine ‘Monkey Climber’.

Op geen enkel moment van de wedstrijd kunnen de winnaars of deelnemers aanspraak maken op geldelijke prijzen. Enkel de bovengenoemede prijzen in nature worden aangeboden. Deze zijn ook niet in te ruilen voor geld en zijn persoonlijk.

Artikel 5:  Aanpassingsrecht

Iedereen die deelneemt gaat akkoord met dit reglement.

De organisator kan dit reglement ten allen tijde aanpassen. De organisator neemt ook beslissingen bij geschillen. Aanpassingen worden via de website gecommuniceerd.

Artikel 6: Publicatierecht

De foto's die je instuurt kunnen door de organisator vrij gebruikt worden in haar commerciële fysieke en digitale communicatie en dit tot en met 1 november 2029. De foto's worden niet gebruikt voor communicatie die niet Hengel Expo als onderwerp heeft. Bovendien moet de deelnemer op elk moment een bewijs van portretrecht kunnen voorleggen van de personen geportreteerd op zijn inzending.

Artikel 7: Wat bij niet naleven van het reglement?

Bij fraude heeft de organisator het recht om deelnemers te diskwalificeren.   

Nog vragen?
Contacteer ons

  • In samenwerking met
  • Sportvisserij Vlaanderen
  • Sponsors